Ако имате въпроси или се нуждаете от помощ, не се колебайте да се свържете с нашия екип от специалисти.

Обучение и Консултация

Предоставяне обучителни и консултантски услуги на компании, които искат да изготвят своите TR, T1 и T2 декларации.

Предоставяне на решения, които създават скорост, безопасен транспорт и икономически предимства за своите клиенти, като правят анализи на ефективността въз основа на маршрута и режима на транспорт в международен мащаб.

Анализ и одит на митническите процеси на логистичните компании и осигуряване на обучения, които ще допринесат положително за тези процеси.

Предоставяне на обучения (на турски/английски) относно разпоредбите на режима на транзит и прилагането на митническото законодателство.

Подготовка на файлове за кандидатстване, осигуряване на техническа поддръжка, осигуряване на обучение на персонала (турски/английски) относно законодателството и прилагането на AEO (Одобрен икономически оператор), упълномощен изпращач и упълномощен получател.

Съставяне на молби за издаване на разрешителни и отстъпки за ползване на всеобхватно покритие, предоставяне на обучение на персонала, свързано с приложението.

Разработка на решения относно маршрута при специални вътрешни и международни превози (тежък транспорт, транзит на стоки, включени в групата на рисковите), получаване на съответните разрешителни документи, извършване на необходимите процедури.

Можете да бъдете информирани за нас, като се регистрирате в нашия бюлетин.