Ако имате въпроси или се нуждаете от помощ, не се колебайте да се свържете с нашия екип от специалисти.

За Нас

 

Ние сме на Вашите услуги с над 25-годишния ни опит и екипа ни от специалисти!

 

Черпейки сила от миналото TGL Transit е фирма е учредена в един постоянно развиващ и променящ се глобален свят, в рамките на оперативна и динамична структура, не само с цел предоставяне на качествени и надеждни услуги, а и създаване на мрежа от услуги. В допълнение към логистичните услуги, TGL Transit продължава своята дейност в рамките на една качествена и надеждна структура, като предоставя транзитна декларация (T1, T2, Transit) и услуги за митническо оформяне.

Дейността на фирмата TGL Transit е насочена към устойчив растеж, предоставяне на услуги в областта на ефективния анализ, консултации и разработване на проекти, удовлетвореност на клиентите, придържане към най-високите стандарти за качество и свеждане до минимум евентуалните проблеми.

Удовлетвореността на клиентите и поверителността на данните формират основата на нашата ефективна, растяща се и развиваща се мрежа от взаимоотношения и принципи на работа. Нашата фирма, която е партньор за решения на клиентите със своя опитен и експертен персонал, продължава да работи в рамките на корпоративната структура.

Защо Ние?

Стартирай правилно за да достигнеш желания резултат...

Опит

Най-голямата гаранция, която можем да ви дадем е нашият опит.

Във фирмата работи екип от висококвалифицирани специалисти с огромен опит в сектора.

Доверие

Доверието е еднократно … И ние сме наясно с това.

Ние се грижим за очакванията на нашите клиенти и следваме честен и прозрачен начин да отговорим на техните очаквания.

Да бъдеш лидер

Винаги сме на крачка напред.

Ние насочваме сектора в собствената си област, като прилагаме нови бизнес модели.

Ориентирани към решение

TGL означава да направиш невъзможното възможно.

Ние сме в състояние да предложим иновативни, точни и най-бързи решения за секторните нужди на нашите клиенти в различни географски области.

Подход, фокусиран върху клиента

Вие поискайте, останалото оставете на нас.

Ние напредваме с уверени стъпки към целта, като за наша крайна цел считаме удовлетвореността и очакванията на нашите клиенти.

Технология

Ние също сме с вас с нашата технологична инфраструктура.

Придавайки значение на НИРД, ние предлагаме гъвкави, бързи и интегрирани решения на нашите клиенти с нашето технологично оборудване.

Качество

Насладете се на работа с една фирма, ангажирана с корпоративна отговорност.

Повишаваме ефективността на услугите си, като синтезираме очакванията на клиентите с международните стандарти и местния опит.

Принцип на достъпната цена

Ние сме едни от професионалистите, които управляват правилно оптимизацията на цените.

Нашата фирма изхожда от идеята, че конкуренцията се постига чрез създаване на различни дейности, а не чрез извършване на една и съща работа, като предлага на своите клиенти анализ на разходите в една най-надеждна и подходяща рамка.

Можете да бъдете информирани за нас, като се регистрирате в нашия бюлетин.